LBL_YAZI
SAYFA 1 SAYFA 2 SAYFA 3 SAYFA 4 SAYFA 5 ARŞİV
  Bugün: 3 Şubat 2023 Cuma

Bize Ulaşmak İçin
[email protected]
Sayfa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Seslerin varlığımız üzerindeki etkileri nelerdir?

         Renkler ve sesler yaşamlarımızın bir parçasıdır. Nasıl ki yaradılışta birin üçe, üçün bire yansıması olarak üç ayrı unsurun bir arada olma zorunluluğu varsa, varlıksal oluşumumuzda da renkler ve seslerin birlikteliği, katılımı ve temel işlevi vardır.
        
Her sesin bir rengi, her rengin de bir sesi vardır. Ses ve renkler ile farkında olmasak da her an iç içe yaşar ve etkileniriz. Ses ve renklerin yaşam ortamı ile uyumlu titreşim seviyeleri vardır. Alt ve üst kademelerini fazlaca algılayamadığımız gibi uyum da sağlayamayız. Ama bu durumlardan olumlu veya olumsuz evrimsel olarak etkilendiğimiz bir gerçektir. 
        
Evrensel boyutlarda dahi her ses ve renk frekansının karşılığı olan boyutlar ve zamanlar vardır. Renkler ve sesler aynı zamanda kimlik ve kişiliğimizin yansımasıdır...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Sistem nedir, nasıl işler, nerelerde bulunur? 

         Sistem mevcut olanın, görünen ve görünmeyen yüzü ile birlikte âleme yansımasıdır. Kozmik bütünlükleri kapsayan sistemler olduğu gibi, bir bütünlük içinde iç içe olan sistemlerde mevcuttur. Her sistemin kendine özgü bir yapısı, işleyişi ve karakteri vardır. Sistem kendi içinde bir bütündür. Her bir unsur sistem ile uyumlu olarak işlev görür. İlahi ve evrensel yasaların işleyişi her sistemin kendine özgü yapısıyla bağlantılıdır.
        
Sistemimiz içinde birçok yaşamsal farklılıklar olsa da hepsi birlikte sistemin yapısını, işleyişini ve karakterini temsil ederler. Sistemimizin tepe noktasında insan vardır. Beden üstünde bir baş, iki kol ve iki bacak olması sistemin bir icabıdır. İnsanın anatomik yapısı, organların işlevi ve sıralanması yine sistemin işleyişi ile ilgili detaylardır. Atomların yapısından, canlıların yaşamı ve işlevine kadar hepsi sistemin özelliğini meydana getirir...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Gerçek düşünce ile sıradan zihin faaliyeti arasında ne fark vardır? 

         Zihin, beynin yaşamsal faaliyetidir. Zihin çocukluktan başlayarak anlamaya, algılamaya ve öğrenmeye kodlanmıştır. Yaşam süreci içinde algılayıp hazmettiklerini harmanlayarak görüş, kavram ve anlayışını sürekli geliştirir. Günlük sıradan kabul edilen olayları algılarken, aynı zamanda liyakat ve tekâmül ile doğru orantılı olarak bir bilgi depolama işlevini de yürütür.
        
Zihin yaşam sürecinde korunma, barınma ve beslenme faaliyetlerine ait bilgileri canlı tutarken, barındırdığı bilgilerin analizini yaparak, tekâmülü oranında bilgi, bilinç ve farkındalıkla evrensel düşüncenin kıyılarına ulaşmaya başlar.
        
Zihin yaşamın sürekliliği ve günlük faaliyetler için devamlı aktiftir. Faaliyetlerimizin sonucu depoladığımız bilgilerin yaşam sürekliliği içindeki analizi ile başlayan süreç...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

İradeye hakim olmak nedir, nasıl hakim olunur?

         Kavramları basitleştirmek, sorularla sorgulamak, kategorize etmek, tanımlar arkasına saklamak, fark ettirmeden anlam derinliklerini göz ardı ettiği gibi insanın ufkunu, vizyonunu ve öngörüsünü daraltır. Hali hazır süregelen bu tuzaklara gelişim, değişim ve aydınlanmak için uyanık olmak ve düşmemek lazım. Zaten hangi konuda olursa olsun kavramların mana ve anlamını sınırlandırmak, düşüncelerde kelimelerden oluşan sözlük külliyatı yaratarak gelişim sürecinde olan insanlarda öz güven kaybına sebep olabilecek sürece dahi girilebilir.
        
Nitekim irade, mana ve anlamını belirten birkaç kelimenin ötesinde derinliği ve kapsamı olan bir kavramdır. Birkaç kelime ile ifade ederek geçiştirmek mana ve kavramı hakkındaki bilgi, bilinç ve farkındalığın oluşmasına engel teşkil edebilir. Hâlbuki irade tekâmül sürecinde her kademesini anlamamız gereken bir kavramdır...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI


Başarı nedir?

         Başarı elimizden gelenin en iyisini, en doğrusunu, en güzelini, en hakçasını yaptığımız zaman kazandığımız şuurdur. Böyle bir başarı, yeni başarılara, kazanılan şuur yeni şuurlara açılır. Şuurlu olmak, güçlü olmaktır, görev yapmaya muktedir olmaktır.
        
Başarı O’nun Rızası’nı kazanmaktır.
        
Maddi başarılar hayra hizmet ettiğinde O’nun Rızası kazanılır. Hayra hizmet eden her türlü çalışmaların başarısı için Yücelik daima yardımcıdır. Bu yönüyle başarı, dünyada bedenli iken Yücelikle birlikte çalışabilmektir.
         Yücelikle birlikte çalışabilmek için gönülden gelene teslimiyet gerekir.
         Yüceliğin yardımı azimli, kuşku duymadan, inançla ve sürekli çalışanlar, yılmayanlar, usanmayanlar üzerinedir.
         Başkalarından yardım bekleyerek başarı kazanılmaz. Çünkü tek ve gerçek yardım O’ndandır.
..

devamı...   

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Egoya hakim olmayı nasıl başarırız?

         Gerçekten egoya hâkim olmak dilde kolay fiiliyatta zor bir meseledir. Okuduğumuzda, incelediğimizde ve anlatıldığında çok da kolay fikrine vardığımız bir kavramdır. Aynı zamanda toplumca çok iyi bilinen popüler bir gerçektir. Az veya çok herkes etki, tesir ve yaptırımlarını bilir ve yaşar.    
         Yaşamın temelleri evrim üzerine kurulmuştur. Her şey değişim, dönüşüm ve gelişim içinde olmak zorundadır. İnsan olarak sürekli değişim ve gelişim içinde yaşamı deneyimlemek için egonun hareketlendirici, yönlendirici ve sürükleyici etki ve tesirlerine ihtiyacımız vardır.
        
Aslında ego dünya yaşam mekanizmasında gerekli olan enstrümanlardan biridir. Onsuz dünya yaşamını sürdürebilmek eksik ve noksan kalır. Ancak makul ve mantıklı olarak orta yol sürecinde kontrol edilmesi gereken bir eylemdir...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

İçimizde O'nun sesini duymak
nasıl mümkün olur?

        
         İçimizde O’nun sesini duymak mümkündür. Ve O’nun sesini duyma liyakati bilgisi, bilinci ve farkındalığında olan mutlu insanlar aramızda yaşamaktadırlar. Gerçekten görebilmeyi, farkında olmayı ve anlamayı becerebilen, becerebilecek bir hal ve kişiliği cehdi ile oluşturan insanlar bu mutluluğu tatmış ve tatmaktadırlar.
        
Herkes O’nun sesini büyük bir ihtiras ve kıskançlık içinde, duymadan, bilmeden ve anlamadan ister. Ama bilmez, bildiklerinden hakikati anlayamaz, gerçeği kavrayamaz. Çünkü hâlihazır kutsal kabul edilen bilgilerin büyük bir çoğunluğu nasıl bir insan olması gerektiği ve bu insanın nasıl olacağı bilgilerini yeterince vermekten ve genlere kotlamaktan yoksundur.
        
İnsanoğlunun tekâmül itibariyle ulaşması gereken ilahi hakikat, insan ile Allah arasında batıl olan aracıların tamamen ortadan kaldırılmış olmasıdır...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Şans nedir, şanslı insanlar kimlerdir?

         Dünya mantığına göre açıklayamadığımız, tesadüften ibaret gibi görünen olaylar eğer dünya çıkarlarımıza uygun düşmüşse şans, uygun düşmemişse şanssızlık diyoruz. Bu mantık izlenince evrenin varlığı da bir dizi şans, dünyadaki yaşam, insanın varlığı da bir dizi mucize eseri şansın sonucu olur. Şans bu derece hâkimse ne diye uğraşıp çabalıyoruz?
        
Genelde kendi yaşamımızdaki O’nun Lûtfu olan avantajlı durumları hak ettiğimiz şeyler olarak düşünürüz ve kıymetini hiç bilmeyiz ama başkalarının başarılarını havadan elde edilmiş şanslar gibi görürüz. Kendi başarısızlıklarımızı ise şansızlık olarak örtmeye çalışırız.
        
Ruhsal çalışma içinde olanların ilk öğrendiklerinden biri de yaşamımızda tesadüf dolayısıyla şans diye bir şeyin olmadığıdır. Her olay, her durum ilgili yasası karşısında bizim eylemimiz sonucu ortaya çıkmaktadır.

devamı...   
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ziyaretçi Defteri Bugüne kadar sitemizi  kişi ziyaret etti, Şu anda  kişi sitede.