LBL_YAZI
SAYFA 1 SAYFA 2 SAYFA 3 SAYFA 4 SAYFA 5 ARŞİV
  Bugün: 3 Şubat 2023 Cuma

Bize Ulaşmak İçin
[email protected]

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Vereceğimiz sevginin egosal alınmaması için nelere dikkat etmek gerekir?

         Gerçek sevgi içinde doğruluk, iyilik, hizmet, bilgi ve saygı gibi güçler barındıran, tüm davranışlarımıza hâkim olan yüksek bir duygu halidir. Gerçek sevginin egolarca suistimali, kötü kullanımı mümkün olmaz. Çünkü gerçek sevgiyi egomuzla karşılar doğru olmayan davranışlarda bulunursak o sevginin egomuzu incitmekte gecikmeyeceğini biliriz.

         Egosal sevgide sahiplenme, psikolojik bir ihtiyacı tatmin vs vardır. Çünkü o duygu gönülden kaynaklanmaz. Ve doğal olarak her türlü istismara açıktır. Daha da üzücü yanı egosal sevginin kolaylıkla kin ve nefrete, intikama hatta güya sevdiğini yok etmeye yönelmesidir.

         Bize sevgiyi en çok çocuklar öğretir. Belki "Annenin vurduğu yerde gül biter" sözü böyle bir anlam taşır... 

devamı...   

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI


O'nunla dost olmak ne demektir, nasıl olunur?

         Bizlerin sıklıkla sözünü ettiğimiz ortak derdimiz, dostluk diye bir şeyin olmadığıdır. Hepimiz tıpkı gerçek sevgiyi aradığımız gibi, gerçek dostu da arıyor ama bulamıyoruz.

         Rehber Sistemimiz diyor ki: "Dost arıyorsunuz! İçinizdeki dostluğu anladığınız gün bizi tanıyacaksınız. Bilgi istiyorsunuz! Üzerinizdeki bilginin borcunu ödediğinizde size mutlaka verilecektir. Hiçbir kul ondan uzak bırakılmadı." (www.ayseli.org - Öğretilerden 12)

         Dostu arıyoruz ama dostluğun ne olduğunu biliyor muyuz? İçimizdeki Büyük Dost'u inkâr ederek dışarıdaki dostu, karşımızda olsa bile, tanımak mümkün mü? Yoksa bizler egomuza mı dost arıyoruz? Öyle ise eğer gerçek dostu bulamayız.

         İçimizdeki Gerçek Dost, Büyük Dost gerçekte O'dur...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Zihin aktivitesi nedir, nasıl sağlanır?  

         Zihin aktivitesi, olaylar karşısında etki / tepki mekanizmasının etkisinde kalmadan, sebep / sonuç ilişkisini görerek, bilgiyle doğru davranma, kısaca yaşamın akışıyla oradan oraya sürüklenmeden, insanlık için her an hizmete ve sevgiye muktedir olma halidir.

Muktedir olma şüphesiz basamak basamak çıkılan bir güçtür. Önce düşüncelerimizi, sonra duygularımızı kontrol altına almak zorundayız. Bu kontrol bizi kitlesel bilincin üstüne çıkaracaktır. Hangi temel esasa göre kontrol? Bu temel esas, tüm yaratılışa hâkim olan ruhsal yasalara uygunluğun kontrolüdür ki sıklıkla sözünü ettiğimiz iyilik, doğruluk, hizmet, bilgi ve sevgi dediğimiz beş yasa, beş güç, beş anahtardır. Bu beş anahtarı kullandığımızda düşüncelerimiz ve duygularımızla birlikte...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

"O' bilinmez olan, bilinirliğini sevgi ve hayra  gizledi" ifadesini nasıl yorumlarız?  

         Yüce bilgi, O'nun insan için her zaman bilinmeyen olarak kalacağını söyler. Bununla birlikte O' farklı bir biliş şekli ile bilinir olmaktadır. Farklı biliş kalben olan içsel bir biliştir. İnsanın gelişimi bu biliş ile olur. Gelişmek O'nu daha fazla bilmektir. Hayır, insana gelişmesi için gerekli olan güçlerin, donanım ve yeteneklerin genel adıdır.  

Bilme insanın en başta gelen dürtüsüdür. Yeni şeyler öğrenmeden geçen zamanlar boşa geçmiş, yaşanmamış zamanlardır. Yaşamak bilmek içindir. Bilmek sevgi doğurur. Sevginin ve hayrın somut neticesi ise gelişmektir. Böylece O' tezahürleri ile insana görünür hale gelir.

Yüce bilgi der ki: O' sizi sevgisinden varetti önce. O' size hayrı varetti sonradan. O' size O'nu gerçekten bulasınız diye hayrın...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Bilinmeyenin çekiciliği nasıl tanımlanabilir?  

         Yerde ve gökte Allah'tan başka her şey değişim dönüşüm ve gelişime tabidir. Hiç bir şey durağan ve kalıcı değildir. Durağan ve kalıcı görünende dahi bir hareket gelişim ve dönüşüm vardır.

         Değişim, dönüşüm ve gelişim pozitif yönde olduğu gibi negatif yönde de olabilir. Tekâmül eden varlığın en önemli hasleti pozitif değişim, dönüşüm ve gelişimdir. Yaradılışı ve hasletleri sürekli bir değişim, dönüşüm ve gelişim olan varlığın bu durumda bilinmeyene karşı ilgisi, alakası ve merakı olması normaldir.

         Genelde kişiye göre ilgisiz, alakasız ve vurdumduymaz olanlarda dahi bilinmeyene karşı bir nebzede olsa çekicilik vardır. Tamamen evrim süreçleri ve kişilerin farklı gelişimleri ile alakalı olan değişim, gelişim ve dönüşüm süreçleri yanıltmamalıdır...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Doğru dua nasıl edilir ve önemi nedir?  

Dua Yaratan ile bağımızdır. Bu nedenle varlıksal önemi vardır. "Dua O'na uzanma ve isteme gücüne yer açmadır. Her zaman eğiliniz. En arka olduğunuzu düşündüğünüz zaman bile alçak gönüllülüğünüzden asla ayrı kalmayınız. Tenezzül en büyük servettir." (www.ayseli.org / Öğretilerden 15)

Dua çok güçlü bir istektir ve bir duanın gerçekleşmesinde veya aksi durumda okuyabilen için sayısız mesaj vardır. Şüphesiz duanın kabul edilmesi veya edilmemesi her zaman için insanın hayrınadır. Burada hayrı şuurca yükselmek olarak düşünelim.

Öyle dualar vardır ki onların kabulü, hayrımıza olan pek çok lûtfun geri alınmasına ve dolayısıyla O'na olan yolcuğumuz koşullarının sertleşmesine neden olur. Bu nedenle O'na doğru istekler için dua etmeliyiz.

devamı...   
HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

"İnanana kanıt gerekmez, 
inanmayana kanıt yetmez"
ifadesi doğru mudur, neden?
 

Hiçbir şey kendiliğinden, tesadüfü olarak olmaz, oluşamaz. Bir konuda öz bilinç sahibi olmak demek konu hakkında bilgi, bilinç ve farkındalık içinde olmak inanç ve iman sahibi olmak demektir.

Aleni, ortada olan bir bilgi veya hakikatin varlığı, bizlerinde öz bilinç olarak bilgiye vakıf olduğumuzu göstermez. Ancak zihni bilinç olarak bilginin varlığından haberdar oluruz. Genelde bu durumda bilgi ve hakikatin varlığından haberdar olmak, bilgi ve hakikat hakkında kendimize göre bir kanaat ve bilmişlik yaratmak demektir. Nitekim takım tutar gibi zihnimizde algıladığımız, kategorize ettiğimiz birçok bilgi ve hakikatin durumu böyledir.

Bilgisine, bilincine ve farkındalığına varmadan peşin...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU
OKUYUCU YAZILARI

Bir konuda yazmak bize ne gibi faydalar sağlar?

         Bir konuda yazmak kişide birçok hasletin açılımını tetikler, etkiler ve fayda sağlar. Tekâmülünü hızlandırır, bilgi, bilinç ve farkındalıkta mesafe aldırır, araştırmaya ve okumaya yönlendirir.

         Yazmak bilgi ve birikim gerektirir. Öğrenmek, merak etmek ve araştırmak muhakkak açılması gereken ilahi ve evrensel kapıların önüne kadar getirir. Bu diğerlerine göre bir avantajdır. Ancak o kapıdan geçmek için yalnız yazmak yeterli olmaz.

         Yazmak üçüncü boyut ışıki alfa somut dünya düzeninde çoğunlukla zihni bilinçle algıladığımız, kavram edindiğimiz bilgilere dayanır. Anlam, kavram ve bilgisinde ego, hırs ve tutkular vardır. Bu yüzden ya vurucu bir silah olup ortalığı dağıtır veya içinde dünyasal menfaat, çıkar ve benliğin olduğu bir taraf olur. Daima tehlike içinde...

devamı...   
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ziyaretçi Defteri Bugüne kadar sitemizi  kişi ziyaret etti, Şu anda  kişi sitede.