TENKİT KENDİNE, BİLGİ EHLİNE, SEVGİ SEVENEDİR...

SAYFA 1 SAYFA 2 SAYFA 3 * RUHSAL BİLGİ SİTESİ * DOĞRU YAŞAM BİLGİLERİ *                                 *ARAMADIĞIMIZ  HAZİNEYİ  BULAMAYIZ.* SAYFA 4 SAYFA 5 ARŞİV
  Bugün: 29 Mart 2020 Pazar

  ANLAMAK AHENK SAĞLAR
  İKİNCİ ZAMAN
  ZAMANI YAŞIYOR OLMAK
  İYİ VE DOĞRU
  DİKKAT ÜST BİLİNCİMİZİN...
  SEVGİ VE YAŞAM
  ZİHİN VE SEVGİ
  İYİLİK BÖYLE BİR ŞEYDİR
  UMUDU DAHA GENİŞ DÜŞÜNMEK
  HAYRI BİLMEK O'NA ERMEKTİR
  EYLEM YOKSA BİLGİ...
  IŞIK OLMAK
  KORKU VE ENDİŞE
  BİRLEŞTİRİLEN DEĞERLER
  BAŞEDEMEDİĞİMİZ SINAVLAR
  DÜNYA OYUNU...
  SEVGİ ÜZERİNE...
  RUHSAL İNCELİK
  ŞUUR VE BOYUT ANLAMLARI
  GÜCÜN KAYNAĞI AŞK...
  GERÇEĞİN GÜCÜNÜ GİYİNMEK
  TV'DE NELER VAR?
  ÖZGÜR MÜYÜZ?
  KURTULUŞ KENDİNİ BİLMEKTİR
  BİLGİ, SEVGİ VE HAYIR
  RUHSAL DENGE VE DÜZEN
  RUHSAL GERÇEK
  GERÇEK BİZ KİMİZ?
  RUHSAL YOLUN ÖNCELİKLERİ
  BİRLİK VE HAYIR İLİŞKİSİ
  BÜTÜNLENMEK
  ALLAH İNANCI
  TV'DE NELER VAR?
  RUHSAL ÖZGÜRLÜK
  ÖZGÜR OLMAK
  DİLEKLERİMİZ
  ÖZ BİLGİ
  HİZMET YARATMAK
  O'NUN ADALETİNİ ANLAMAK
  İLAHİ ADALETİN TECELLİSİ
  KADERİMİZİ BİZ Mİ YARATIYORUZ?
  SEVGİ VE AYDINLANMA
  TV'DE NELER VAR?
  YÜKSEK HİSSEDİŞ
  HAYRI BİLMEK
  SEVGİ VE KENDİNİ BİLME
  SEVGİ VE İNSANÎ DEĞERLER
  YENİ BOYUTA HAZIR MIYIZ?
  TV'DE NELER VAR?
  KARDEŞLİK ANLAMI
  YALAN SÖYLEMEK
  O'NUN SELAMI
  ATEŞ VE YANMAK
  DÜŞÜNCE SEVGİ VE İYİ OLMAK
  ANLAMAK DÜŞÜNMEK ARAMAK
  SEVGİ, İNANÇ, BİLGİ, VE NEŞE
  TV'DE NELER VAR?
  VAROLUŞ SORUMLULUĞU
  İNSANIN ÖZ DÜZENİ
  RUHSAL BİLGİYE UYMAK
  ŞUURLANMA
  KENDİMİZİN SORUMLULUĞU
  YALNIZ İYİLİK
  BERABERLİKTEN BİRLİĞE
  BİLGİNİN HAKEDİLİŞİ
  İNANMAK İLE YAPMAK
  İNANÇ VE SABIR
  İNSANIN GÜÇLERİ
  HALİM GÜROL İÇİN TAZİYE
  BİLGİ VE İDRAK
  O'NUN YOLUNDA OLMAK
  BULACAĞIMIZ GERÇEK
  GÖNÜL BİRLİĞİ
  DÜNYA SINAVI
  KORKULARIMIZIN KAYNAĞI
  VARLIK VE VAROLUŞ
  ANLAMAK VE KABUL ETMEK
  HAKEDİŞ ESASI
  HAKLAR VE SINIRLAR
  VERİCİLİK NEDİR?
Bize Ulaşmak İçin
info@ruhsalboyut.com
Sayfa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157

HAFTANIN SORUSU

Gönül birliğinin var oluşumuzdaki önemi nedir?

Gerçek anlamda birlik gönülce olduğunda ortaya çıkar. Gönülce oluşan birlik onu meydana getiren unsurlardan daha başka bir varlık, daha yüksek bir güçtür. Birlik meydana geldiğinde birleşen unsurlar önceki özelliklerini terk ederek daha geniş çevrede etkinlik ve işlerlik kazanan, daha başka birleşmelere açık bir sisteme dönüşürler. Kolaylıkla dağılmayan Birlik üst şuurun kavramıdır.

Fizik yasalar uyarınca evren önce aynı atomların kendi aralarında birleşmesi demek olan füzyon olayı ile büyümüş şekillenmiştir. Biyolojik yaşam ise füzyonla birleşip değişik özelliklere bürünen farklı atomların kimyasal reaksiyonlarla bileşikler meydana getirmesiyle başlamıştır. Maddeyi şekillendiren fizik yasalar, maddeye hükmeden şuur yasalarının bir yansımasıdır. Aynı yasaların biyolojik beden içindeki evrim safhasında olan şuur varlıklarını da özellikle insanı da yönettiğini düşünebiliriz. Çünkü ...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU

İnsan dünya sınavını "sevilmek ve sevmek"ten verecektir, ifadesi size neler düşündürüyor?

Gerçek sevgi, insanın kendi iyiliği için kendini geliştirme isteği ve çabası ile başlar. Kendini seven insan, sevilmeyi ve sevmeyi aynı anda yaşamış olur. Bu egosal bir durum olarak düşünülmemelidir, çünkü kendine iyi davranan kendini yüceltir ve dolayısıyla herkese karşı sevecen ve yardımsever olur.

Dünya sınavı sevilmeyi ve sevmeyi başarmaktır. Bu ifade, gelişimci bir yaşam tarzını benimseyip, o şekilde yaşamayı anlatır. Sevginin olmadığı yerde gelişim olamaz. Birbirimizden alacağımız ve vereceğimiz en güzel şey geliştirici yaklaşımlardır. Bu insanlara umut ve sevinç verir, karamsarlıktan kurtarır. Hiç kimse hayatında herşeye aynı anda sahip değildir. Sahip olmadıklarımız için fazlaca üzüntü duymak bizi sevgiden uzak bırakır ve önümüzdeki hayatı karartır. Yaşamın sınavı eksikliklere rağmen sevgi yolunda ilerlemektir...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU

Bizi iyi ve doğru olandan uzaklaştıran korkuların kaynağı nedir?

Korkularımızın kaynağı sahibi olduğumuzu sandığımız, toplumsal bilinç değerlerini ve nesnelerini kaybetme tehlikesidir. Bu korkuların bizi yönetmesine izin verirsek iyi ve doğru olandan uzaklaşırız. Halbuki ıstırap veren asıl kayıplar o zaman başlar.

Doğruyu ve iyiyi gördüğümüz halde yapılacak olanı yerine getirmemizi engelleyen korku bizim inanç, teslimiyet, sevgi sınavımızdır. Bizi ya korkular ya inancımız yönetecektir. Burada hangisinin daha güçlü olduğu meselesi ortaya çıkıyor. Güçlü bir inancın önünde engel olmaz. İnanç zayıfsa zaten bu yolda yürünmez, yaşam boşa gider. O'nun yolunda kazanmamız gereken yüksek niteliklerin hepsinin temelinde inanç vardır. Arınma, sabır, şükretme, teslimiyet, değişim, uyanış, gerçeği anlama, gerçeği görme ve var olmaya devam, ancak güçlü bir inançla mümkündür...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU

Varlık ve varoluş nedir?

         Mutlak Olan'ın sonsuz tezahürleri varoluşu sağlar ve varlık sistemleri ortaya çıkar. Sözcüklere sığmayan bu konuyu bir nebze hissetmek için dahi çok derin bir içe dönüş ve kendi varlığının hiçliğini bir an olsun yaşamak gerekir. Bu hissediş dahi bir arpa boyu idrakten ibarettir.

Bilgisi verilmişse üzerinde düşünmek, anlamaya çalışmak görevimizdir. Varlığa ve varoluşa dair ilk düşünce açılımı kendimiz yani insan üzerinden olmalıdır. İnsan birbirini takip eden bilinç boyutlarında yer alan bir varlık sistemidir, düzenidir. Boyutlar insana "varlık olma" olanağı, daha süptile akış olanağı sağlıyor. Dünya boyutunda beden dediğimiz biyolojik yapı sayesinde varlığımızın "gerçeklik", "kalıcılık" kazanması için gereken deneyimleri yaşıyoruz. Aynı amaçla yeni deneyimlere gireceğimiz sonraki boyutlarda farklı bedenler bize hizmet edecek.

Varoluş başkadır, var kalmak... 

devamı...   

HAFTANIN SORUSU

Ruhsal bilgileri anlamak ile kabul etmek arasındaki bağlantı nedir?

         Ruhsal bilgiler akılla değil şuurla anlaşılabilir. Evrensel beş değer olan iyilik, doğruluk, hizmet, bilgi ve sevgi dahi insanlıkça anlaşılmış mıdır? Anlaşılmış olsa idi, mutlak anlamda olmamakla birlikte, hepimiz bilincimizin elverdiğince yüzde yüz iyi ve doğru olmaz mıydık? Bugün ahlaki değerler olarak karşımıza çıkan bu beş değerin bizi hangi yüksekliklere taşıyacak olan yasalar olduğunu anlamış olsaydık bunca ikilik içinde olur muyduk?

         Biz bugünkü realitemizde bilgileri anlamaktan çok, hissetme devresindeyiz. Hissetmenin anlamaya dönüşmesi sürekli ve koşulsuz eylemle mümkündür. Hizmeti göze alanlar anlamaya daha yakındırlar. Çünkü hizmet bir anlamda Hayır Sistemleri ile birlikte çalışmaktır.

         Ruhsal bilgiyi kabul, anlamayı kolaylaştırır. Anlamak kabulün sınırlarını ortadan kaldırır.

devamı...   
HAFTANIN SORUSU

Hakediş esası nedir, hakedişin şartları nelerdir?

Hak etmek, O'nun Rızasına uygun biçimde tamamlanan bir görevden daha üst göreve geçmektir. Görevlerimiz bilinç seviyemize bağlıdır ve her görev bir üst bilinç basamağını görmemizi, o ufka uzanmamızı sağlar. Bu aynı zamanda güçlenmek, daha geniş alanlardan sorumlu olmak, dolayısıyla O'na daha yakın olmaktır.

Sınıfını geçen öğrencinin hak ettiği şey bir üst sınıfa devamdır. Ama çocukluk bilinci ile bu anlaşılmaz ve hak ediş bir ödül, maddi bir şey mesela sınıfı geçti diye bir bisiklet olarak algılanır. Dünyamız insanlığının çocukluk bilinci dönemi sona ermiştir. Yeni bir zaman, yeni bir bilinç dünyamızı sarmıştır. Bir önceki enerjide bizi gururlandıran şeyler, bugün görevimizi yapmamızı sağlayan araçlardır. Bir önceki zamanda hak olan, güç veren işler, bugün hak olmaktan çıkmış, bilakis güç kaybına neden olan bencilce tiryakilik, doymazlık olmuştur. Sonuçta...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU

Bizi birbirimize bağlayan haklar   
ve sınırlarımız ne şekilde
görülmelidir?

         Gerçekte beş ahlaki değerimiz iyi olmak, doğru olmak, karşılıksız hizmet ve yardımlaşma, bilgili olma, sevgi bizi birbirimize bağlayan haklarla ilgilidir. Bu beş ahlaki değerle hakları çiğnemiyoruz, var olan bağlarımızı birliğe çeviriyoruz, birlik bilincine O'nun Birliğine yükseliyoruz. Birbirimizle olan bağlarımızı görmeden, kabul etmeden ve o bağlara özen göstermeden O'nun İlahi Birliğine varmak mümkün değildir.

Öz dediğimiz, ulaşma amacı taşıdığımız büyük değer, O'nun Birliğindedir.

Bizi birbirimize bağlayan haklara göstereceğimiz ve kaynağını O'nun Yasaları'ndan alan özen, dikkat, saygı kişisel davranışlarımızın o haklar karşısındaki sınırlarıdır. Bu sınırları tanımak yeni ve yüksek ilişkiler ağı yaratan bir yaşam tarzıdır, O'nun Yaşamı'dır...

devamı...   
HAFTANIN SORUSU

Vericilik nedir, vermek niçin bir esastır?

Vericilik dünya bilinci ile kavranılamaz, anlaşılamaz. Vericilik dünya bilincinin üzerindeki bilinç safhasının, davet edildiğimiz, bize elini uzatmış olan şuurun kavramıdır.

Dünya bilinci içinde hapsolmuş, zincirlenmiş kişiler olarak zihnimiz "vericiliğin ne demek olduğunu" anlayacak özgürlüğe sahip değil. Zincirlerin kopması, gerçek sevgi bilgilerinin günlük yaşamımızın her anında eylem olarak yer almasına bağlıdır. Bilgiler eyleme geçirildiğinde üst şuurun diğer bilgileriyle birleşerek eylem ve düşüncemiz güç ve yükseklik kazanır, sezgi artar gerçeğe açılınılır. Kısaca bize verilenleri birleştirince vericiliği anlar ve yaşarız.

"Sizi üşütmeyecek olan Gerçeğin Nurudur. Sizi öylesine dolayan ve yükselten O'nun bir verdiğidir ki, siz bunu fark ettiğinizde, sizden istenen her şeyi verebilmeye açık olacaksınız. Çünkü o zaman gerçeğin enerjisi...

devamı...   
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ziyaretçi Defteri Bugüne kadar sitemizi 22331326 kişi ziyaret etti, Şu anda 25 kişi sitede.