TENKİT KENDİNE, BİLGİ EHLİNE, SEVGİ SEVENEDİR...

SAYFA 1 SAYFA 2 SAYFA 3 * RUHSAL BİLGİ SİTESİ * DOĞRU YAŞAM BİLGİLERİ *                                 *ARAMADIĞIMIZ  HAZİNEYİ  BULAMAYIZ.* SAYFA 4 SAYFA 5 ARŞİV
  Bugün: 2 Nisan 2020 Perşembe

  ANLAMAK AHENK SAĞLAR
  İKİNCİ ZAMAN
  ZAMANI YAŞIYOR OLMAK
  İYİ VE DOĞRU
  DİKKAT ÜST BİLİNCİMİZİN...
  SEVGİ VE YAŞAM
  ZİHİN VE SEVGİ
  İYİLİK BÖYLE BİR ŞEYDİR
  UMUDU DAHA GENİŞ DÜŞÜNMEK
  HAYRI BİLMEK O'NA ERMEKTİR
  EYLEM YOKSA BİLGİ...
  IŞIK OLMAK
  KORKU VE ENDİŞE
  BİRLEŞTİRİLEN DEĞERLER
  BAŞEDEMEDİĞİMİZ SINAVLAR
  DÜNYA OYUNU...
  SEVGİ ÜZERİNE...
  RUHSAL İNCELİK
  ŞUUR VE BOYUT ANLAMLARI
  GÜCÜN KAYNAĞI AŞK...
  GERÇEĞİN GÜCÜNÜ GİYİNMEK
  TV'DE NELER VAR?
  ÖZGÜR MÜYÜZ?
  KURTULUŞ KENDİNİ BİLMEKTİR
  BİLGİ, SEVGİ VE HAYIR
  RUHSAL DENGE VE DÜZEN
  RUHSAL GERÇEK
  GERÇEK BİZ KİMİZ?
  RUHSAL YOLUN ÖNCELİKLERİ
  BİRLİK VE HAYIR İLİŞKİSİ
  BÜTÜNLENMEK
  ALLAH İNANCI
  TV'DE NELER VAR?
  RUHSAL ÖZGÜRLÜK
  ÖZGÜR OLMAK
  DİLEKLERİMİZ
  ÖZ BİLGİ
  HİZMET YARATMAK
  O'NUN ADALETİNİ ANLAMAK
  İLAHİ ADALETİN TECELLİSİ
  KADERİMİZİ BİZ Mİ YARATIYORUZ?
  SEVGİ VE AYDINLANMA
  TV'DE NELER VAR?
  YÜKSEK HİSSEDİŞ
  HAYRI BİLMEK
  SEVGİ VE KENDİNİ BİLME
  SEVGİ VE İNSANÎ DEĞERLER
  YENİ BOYUTA HAZIR MIYIZ?
  TV'DE NELER VAR?
  KARDEŞLİK ANLAMI
  YALAN SÖYLEMEK
  O'NUN SELAMI
  ATEŞ VE YANMAK
  DÜŞÜNCE SEVGİ VE İYİ OLMAK
  ANLAMAK DÜŞÜNMEK ARAMAK
  SEVGİ, İNANÇ, BİLGİ, VE NEŞE
  TV'DE NELER VAR?
  VAROLUŞ SORUMLULUĞU
  İNSANIN ÖZ DÜZENİ
  RUHSAL BİLGİYE UYMAK
  ŞUURLANMA
  KENDİMİZİN SORUMLULUĞU
  YALNIZ İYİLİK
  BERABERLİKTEN BİRLİĞE
  BİLGİNİN HAKEDİLİŞİ
  İNANMAK İLE YAPMAK
  İNANÇ VE SABIR
  İNSANIN GÜÇLERİ
  HALİM GÜROL İÇİN TAZİYE
  BİLGİ VE İDRAK
  O'NUN YOLUNDA OLMAK
  BULACAĞIMIZ GERÇEK
  GÖNÜL BİRLİĞİ
  DÜNYA SINAVI
  KORKULARIMIZIN KAYNAĞI
  VARLIK VE VAROLUŞ
  ANLAMAK VE KABUL ETMEK
  HAKEDİŞ ESASI
  HAKLAR VE SINIRLAR
  VERİCİLİK NEDİR?
Bize Ulaşmak İçin
info@ruhsalboyut.com
Yazdırılabilir Versiyon

 

Bilgi ve İdrak

          
Hareketlerimizin şuuru dendiği vakit, hareketlerimizin manasını da bilmek gerektiği anlaşılmalıdır. Yaptığımız veya yapacağımız hareketlerin manasını idrak etmemiz gerekmektedir. Bildiğimiz zaman fikirlerimizdeki bilgilerin mana ile bütün ve birlikte olmasını temin etmeliyiz. Hareket ve davranışlarımızın manasına ulaşabilmemiz, geçirmiş olduğumuz tecrübelerden elde etmiş olduğumuz idraklere bağlıdır. Bizatihi yaşadığımız vakalar, bizde bir hamule tarzında idrakler doğuracaktır. Her yeni tatbikat ve fiil, yeni bir manayı bünyesinde barındırır. Biri diğerinin seviyesine ulaşamazsa, hiçbir şey yapamayız. Pek çok insan vardır ki, düşünce ve fikirleri kendi katmalarıyla da bir hayli kabarmış olmasına rağmen hareket ve davranışlarının manasına sahip değildir.

           Bir bilgiyi almak, aynı zamanda o bilgide saklı, bulunan tesiri de almak demek değildir. Bilgi, bize tekâmül şartları içerisinde gelir. Mesela, insan olarak, dinlemek, görmek, dokunmak gibi bir takım prensiplere uygun olarak hareket etmek suretiyle elde edebiliriz. Her bilgi, bir tesiri içinde saklamaktadır. Bu tesir ancak bizde bir mekân bulduğu zaman bir hareket meydana getirecektir. Bilgiye ulaşmak ancak bilgiyle olur. Bu seviyeyi kazanma, sahip olma, bilinen şeylerin tatbikatı, dolaysıyla yeniden bilinmesiyle olur. Hayırda bulunmanın bilinmesi, hayır işledikten sonra bilinmesinden farklıdır. İkinci bilme, birinci bilmeden kıyas, sınama ve bütün tesirleri ile beraber müşahede edilmesinden dolayı, daha kıymetli ve esastır.

           İnsan, nefsaniyetine mağlup olmaktan korkmamalıdır. Aynı zamanda insan, vicdan sesine uymaktan da korkmamalıdır ama insanlar pek ince nefsaniyetleriyle, pek kaba vicdan seslerini birbirine karıştırırlar. Bu durum böylece devam edip gitmektedir. Öyleyse nefis hakkındaki bilgimizi arttırırken aynı derecede vicdan ve vicdanın sesi hakkındaki bilgilerimizi de arttırmalıyız. Bu ancak, içinde yaşamakta olduğumuz âlemin değerlerini kavramaktan doğan bir bilgi gücü ile olabilir. İşte o zaman ilgilendiğimiz konuların tümü, işleyişi ve detayları hakkında bilgilere sahip oluruz.

           Bilgi, Yüksek idare mekanizması tarafından kaygı, endişe ve kuruntu olarak verilir. Şüphesiz, bu yüksek tesir, insanlığa ininceye kadar, daha birçok süzgeçlerden geçmiş olmasına rağmen, bizde sağlam, açık ve gerçeklerimize uygun bilgiler halinde ortaya çıkar. Bu bilgiler verilmiş ve verilmekte olup, bu bilgilere sahip olmak zamana bağlıdır.

           Tekâmül seviyesini tayin eden husus, ferdin şuurundaki bilgilerin bir şekilde ortaya çıkıp çıkmamasıyla belli olur. Yani varlığın bütün enkarnasyonları, bütün cehitleri ve bütün hassasiyetiyle almış olduğu tesirlerin bir bileşkesi olarak, kendi ruhuna sindirmiş olduğu bilgiler, sindirmekte olacağı bilgiler, o varlığın tesir mekânını tayin eder. Büyük sempatizasyon kanunu, varlığı kendi bünyesi içerisinde tutarak, onu layık olduğu bir mekanizmaya dâhil eder. Bilgi her vakit insanı yükseltmez. Bazen derin çıkmazlara götürür, arayışlara sokar, atalete sevk eder. Bu bilginin kendi yapısına ait bir arıza değil, bilgiyi almış olan, ona muhatap olmuş olan varlığın hal ve görüntüsüdür.

           Bilgisi ve idraki gelişmiş olan bir varlık için telaş, boşuna enerji sarfı olup, üzüntü söz konusu değildir. Gerekli olan mücadeleyi, hiçbir enerjiyi israf etmeden, lazım olan yerde yapar ve zamanında semereyi alır. Kabaca, önünde yürümekte olan zaman şeridi üzerinde sıralanmış hadiseleri, malzeme ve bilgiyi yeri geldiği zaman kullanır. Sırası kaçan bir iş için boşuna enerji sarf etmez. Sırası gelmeyen bir iş için de telaş hali göstermez.

           Bizler sadece, bilginin bir takım ufak tatbikatlarını yapmaktayız. Fakat bilginin tatbik ediliş şekli, hangi esas ve prensipler tahtında olmaktadır, bilmiyoruz. Tatbik etmiş olduğumuz bilginin hangi prensibe yönelmiş olduğunu da bilmiyoruz, gene tatbik etmiş olduğumuz bilginin, hangi prensiplerin mahsulü olduğunu bilmiyoruz. Bilgi sahibi olmak, bilginin tatbikatını yapmak, katiyen prensip sahibi olmak demek değildir. Prensip sahibi olabilmek, muayyen bir tesir kuşağı içinde, muayyen düşünce, fikir ve asıl gerçeklik ışığı altında çalışmak demektir. Bilginin enerjisiyle, liyakatin şiddeti arasında çatışma her zaman vardır. Dolaysıyla birçok insan bu idraki yapamadıkları için, bilgi kaynağının biraz dışarısında faaliyettedirler. Bu nedenden ötürü nefislerimizde bilgilerimizi kontrol etmeliyiz. Günlük hayatımızda hiç bir şekilde ihmal etmeden derhal bunları yerine getirmeliyiz. Önümüze çıkan fırsatları değerlendirmeliyiz. Yani bilgimizde saklı bulunan enerji ile liyakatimiz arasındaki çatışmayı mümkün olduğu kadar azaltmalıyız. 
 
Orhan Yarat  

28.2.2009 *ruhsalboyut.com*


<< geri
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ziyaretçi Defteri Bugüne kadar sitemizi 22492290 kişi ziyaret etti, Şu anda 281 kişi sitede.