TENKİT KENDİNE, BİLGİ EHLİNE, SEVGİ SEVENEDİR...

SAYFA 1 SAYFA 2 SAYFA 3 * RUHSAL BİLGİ SİTESİ * DOĞRU YAŞAM BİLGİLERİ *                                 *ARAMADIĞIMIZ  HAZİNEYİ  BULAMAYIZ.* SAYFA 4 SAYFA 5 ARŞİV
  Bugün: 2 Nisan 2020 Perşembe

Bize Ulaşmak İçin
info@ruhsalboyut.com
Sayfa: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157


DUA

Tanrım…

           Güçlülerin yüzüne gerçeği söylemek için, zayıfların alkışını ve sevgisini kazanmak için, yalan söylememek için bana yardım et.

           Eğer bana para verirsen mutluluğumu alma ve eğer bana güçler verirsen muhakeme yeteneğimi çıkarma. Eğer başarı verirsen alçak gönüllülüğü çıkarma, eğer bana alçakgönüllülük verirsen, saygınlığımı çıkarma. Görünenin diğer yüzünü tanımama yardım et, benim düşüncelerime katılmıyorlar diye bana karşı onları hainlikle suçlayarak, onların karşısında suçlu duruma düşmeme izin verme.

devamı...   


Sevginin Gizemi

           Öz-disiplin, sevgi temelinden başlayarak gelişir; ama bu, sevginin kendisinin nereden geldiği sorusunu yanıtsız bırakır. Eğer bunu sorgularsak, sevgisizliğin kaynağının ne olduğunu da sormamız gerekir. Ayrıca, sevgiden yoksunluğun, ruh hastalıklarının en önemli nedeni olduğunu ve bunun sonucu olarak da sevginin psikoterapideki esas iyileştirici unsur olduğunu öne sürmüştük. Eğer böyleyse, nasıl oluyor da bazı insanlar çok az sayıda olsalar da sevgisiz bir ortamda doğup büyüdükleri, sürekli ihmal edildikleri, sık sık şiddete maruz...

devamı...   


Kabul Anlamı

 

       Arapça kökenli bir sözcük olan kabul, sözlük anlamı ile "Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma" ya da "konukları veya işi olanları yanına, katına alma" ve benzeri anlamlarda kullanılmaktadır. Burada kabulün daha çok mana ve mental anlamını öne çıkarmak ve kabul-farkındalık ilişkisini inceleyeceğiz.

       Kabul, hayatın esası ve devamlılığı içinde karşımıza çıkan sıradan, önemsiz gibi gözüken olaylar ve insanlardan, çok önemli gibi gözüken bazı olaylara, kararlar ve gene insanlarla olan ilişkilerimizde, hayatın her aşamasında...

devamı...   


Olumlu Düşüncenin Etkisi

 

           Kısacık bir düşünme anı bile kişinin davranışını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Ruhbilim ve sinirbilim uzmanları bilinçaltının insanın bilinçli düşünce ve davranışları üzerindeki etkisi karşısında büyülenirler. Ne var ki, bu etkilerin kılavuz kitaplarda belirtildiği denli güçlü olup olmadıkları ya da işe yarar biçimde kullanılıp kullanılmayacakları kesin olarak bilinmiyor. Bu alanda yapılan iki araştırma bilinçaltının gerçekten de birtakım güçlü etkiler yaratabileceğini ortaya koyuyor.

           1998 yılında, Hollanda Nijmegen Üniversitesi ruhbilimcilerinden Ap Dijksterhuis ile Ad van Knippenberg bir grup deneğin yarısına kafalarındaki tipik bir üniversite profesörünün düşünce ...

devamı...   

HAFTANIN SORUSU

OKUYUCU YAZILARI

Ruhsal Rehberlik Nedir?

 

           Varlıkların ma'şerî tekâmülünde vasıta olmak, görev almak ve aksiyon sahibi olmaktır. İlahi sistemin bir gaye ve amacı doğrultusunda hızlı evrim programları ile geleceğe doğru hızla gelişerek ilerlemekte olan varlıkların hızlarının kesilmemesi, sürçmemesi ve dejenere olmaması için daima ruhsal bir rehberlik, ilahi sistem tarafından yine varlıkları vasıtasıyla sürüp gitmektedir. Bu öylesine bir rehberliktir ki her varlık bir verici, her varlık bir alıcıdır. Yani her varlık bir vazifeli, her varlık bir öğrenci durumundadır. Varlık, Mutlak olanın bir yansıması olarak kıymeti ölçülemez bir cevherdir. Onda öz olarak bir eksiklik olabileceği asla düşünülemez.

devamı...   


Çin Geleneğinde

Kozmik Yumurta

 

           Başlangıçta gök ve yer yoktu, sadece yumurt6a şeklindeki ‘Yumurta Kaos’ vardı. Yumurta Kaos, P’an Ku adlı devi doğurdu. ‘Ying’ Yumurta Kaos’un koyu renkli sarısıydı ve dünya olmaya başladı. ‘Yang’ Yumurta Kaos’un beyazıydı ve gök oldu. Dev ise çok büyüdü. 18.000 yıldan beri göğü ve yeri oradan oraya itiyor. P’an Ku’nun ölümünden sonra gözleri güneş ve ay oldu, sesi gök gürültüsüne, nefesi rüzgâra, kemikleri kayalık dağlara ve iri meyveli tarlalara ve toprağa dönüştü. Ve o dev vücuttan kaçan minicik bir pireden de insan yaratıldı…

 
07.09.2007


1 Ekim Yaşlılar Günü

 

           Yaşlılık ne zaman başlar, kendimiz mi yaşlanırız, yoksa çevremiz mi bizi yaşlılığa mahkum eder, yaşlanmamak mümkün mü? Bu sorulara sadece yaşı büyükler değil, yaşı küçükler de cevap vermeli. Çünkü duygular, kararlar birbirimizden ayrı yaşanmıyor. Diğer karar ve duygular gibi, yaşlı olduğuna karar verme, yaşlılıkla ilgili yetersizlik duygusu zihnimize toplumdan yansıtılmaktadır. Aile fertlerinden tutun, sokaktaki insanlara, hatta doktorlara kadar neredeyse herkes, belli bir yaşın üstündeki insanları sanki ıskartaya çıkartıyor.  Ancak bu duruma meydan veren yine de o yaşı büyük kişilerdir. Yaşlısın diye ne kadar baskı yaparsa yapsın, kişi direndiği takdirde toplum ...

 

devamı...   


Bilge Bilgin Einstein

           “Tüm zamanların en büyük bilgini” olarak nitelenen Albert Einstein, bilim dünyasındaki saygınlığı ve ünü yanında, özel yaşamındaki sadeliği ve alçakgönüllü davranışları ile de dikkatleri üstüne çekmiştir. Dâhinin pek çok sözlerinden birkaçını sıralayalım:

           “İki şey vardır ki, ucu bucağı yoktur: Biri evren, diğeri insanın ahmaklığı. Ama evren hakkındaki sözlerimden emin değilim.”  “İnsanlar ne kadar yaşarlarsa yaşasınlar büyümezler. İçine doğduğumuz büyük mucizenin karşısında meraklı çocuklar gibi durmaktan asla kurtulamayacağız.” "Barış, güç kullanarak değil, anlayış ...

devamı...   
Ana Sayfa | Hakkımızda | Ziyaretçi Defteri Bugüne kadar sitemizi  kişi ziyaret etti, Şu anda  kişi sitede.